หน้าแรก


   
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขประจำตัว  
พิมพ์เข้าสู่ระบบ   บริการคำแนะนำการใช้งานระบบ   
Group student Portfolio รายชื่อนักศึกษา ตารางสอนแยกตามสาขา ตรวจสอบตารางเรียน ข้อมูล BMS ทะเบียนประวัติ


ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode

ปีที่เข้าเรียน    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์21827245186819415410164763127751321571378
อิเล็กทรอนิกส์27538047257245186326866334387162549
ก่อสร้าง0681452724630351651
ไฟฟ้ากำลัง511263000511263
โยธา5283300052833
รวม อุตสาหกรรม3011204212394128020430234105584113917992752074
การบัญชี352553737148491937539423512535
การขาย3515443236262639810110207217
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ01682982190111138587725175759934
0003131631316
รวม พาณิชยกรรม610310920151171221641861631073123621114911702
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)307223530259192451226194420 121811572375201017663776

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์0115115026412653791380
เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม0204240120712714011151
เทคนิคการก่อสร้าง01211304314455257
รวม อุตสาหกรรม0001475152000427943657414588
การบัญชี03555804323227546287333
การตลาด00029112911
การพัฒนาเว็บเพจ012475907825433290301391
รวม บริหารธุรกิจ00015102117000123495618138597735
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)000162107269000 55050410547126111323

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
00066606
รวม 000000000606606
รวมทั้งสิ้น ()000000000606606
งานทะเบียน Email: โทร 045612886 ต่อ 132

โทรศัพท์ โทรสาร
  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0640519 วินาที