หน้าแรก


   
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขประจำตัว  
พิมพ์เข้าสู่ระบบ   บริการคำแนะนำการใช้งานระบบ   
Group student Portfolio รายชื่อนักศึกษา ตารางสอนแยกตามสาขา ตรวจสอบตารางเรียน ข้อมูล BMS ทะเบียนประวัติ


ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode

ปีที่เข้าเรียน    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์21829247186819415410164763127751321591380
อิเล็กทรอนิกส์27578447257245186326866334387166553
ก่อสร้าง0681452724630351651
ไฟฟ้ากำลัง511364000511364
โยธา6273300062733
รวม อุตสาหกรรม3021264282394128020430234105584113918002812081
การบัญชี251533737148491937539422511533
การขาย143444323626263981018199207
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ289011816829821901111385877252038491052
0003131631316
รวม พาณิชยกรรม3118421520151171221641861631073123623615721808
การโรงแรม7637000076370
รวม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว7637000000000076370
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)340373713259192451226194420 121811572375204319163959

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์80181115115026412654592461
เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม331043204240120712717321194
เทคนิคการก่อสร้าง214251211304314476682
รวม อุตสาหกรรม134151491475152000427943670829737
การบัญชี168693555804323227547355402
การตลาด00029112911
การพัฒนาเว็บเพจ012475907825433290301391
ธุรกิจดิจิทัล14891030001489103
รวม บริหารธุรกิจ1515717215102117000123495618153754907
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)149172321162107269000 55050410548617831644

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
00066606
รวม 000000000606606
รวมทั้งสิ้น ()000000000606606
งานทะเบียน Email: โทร 045612886 ต่อ 132

โทรศัพท์ โทรสาร
  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0269980 วินาที